Vision

Det faglige selskab Amputations Rehabilitering Danmark (ARD) ønsker at gå forrest som et stærkt tværfagligt forum, der sætter dagsordenen for fremtidens amputationsrehabilitering i Danmark.

 

Formål

Stk.1. Foreningen har til formål at løfte kvaliteten og skabe fælles faglighed omkring rehabiliteringen i forbindelse med amputation af ekstremiteter. Der vil løbende blive afholdt lokale og nationale temadage og konferencer herom.

Stk.2. Foreningen vil fremme og støtte uddannelse og forskning inden for amputations rehabilitering, samt fremme national ensretning af behandlingstilbud.

Stk.3. Foreningen vil arbejde aktivt for at fremme det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsfaglige der har del i amputations rehabilitering.  

 

Strategi 2024-2028

Konference, undervisning og uddannelse: 

·       Afholde én konference med fysisk fremmøde hvert andet år (lige årstal) 2024-28

·       Afholde 1-2 årlige Webinarer? 2024-28

·       Arbejde på at der findes relevant tværfaglig/monofaglig undervisning

·       Afdækning af behov for undervisning 2025-26

·       Afdækning af eksisterende tilbud af undervisning og uddannelse 2025-26

·       Opfordring til afholdelse af undervisning i eksisterende miljøer 2026-28

 

Kommunikation udadtil: 

·       Oprette en hjemmeside med relevant indhold for medlemmerne – 2024-25

·       Afklaring af ARD´s plads på SoMe 25-26 (se mere under netværksgrupper)

 

Udarbejde klar strategi for at rekruttere og fastholde medlemmer: 

·       Levende generalforsamling, dialog med medlemmerne – 2024-28

·       Præsentere ARD på DOS - 2024

·       Præsentere ARD på afdelingerne / i kommuner - 2024

·       Beskriv og formidle hvad medlemmerne får ud af at være medlem af ARD -2024

·       ARD’s tilbud skal være relevant for alle, både nye og gamle i faget og tværfagligt – 2024-28 

 

Viden

·       Vidensbank: Vi drømmer om at kunne være vidensbank for hele feltet. Det er et stort arbejde, og vi vil begynde med at afklare behovet, interessen og ambitioner for dette 25-26

·       Vi vil være med til at pege på videnshuller, for derigennem at være katalysator for 

      forskning/studier indenfor området 

·       Vi skal være det forum hvor ny viden indenfor amputationsrehabilitering præsenteres

 

Politisk agenda: 

·       Udarbejde politisk agenda med klar defineret målsætning 2025-26

·       Debatindlæg 2026-28 

·       Efterspørge ensartet og evidensbaseret praksis for amputations rehabilitering nationalt 

      2025-28

·       Efterspørge efteruddannelse- og undervisningsmuligheder 2026-28

 

Internationalt samarbejde

·       Arbejde på et internationalt samarbejde med andre faglige selskaber – 2027-28

 

 

Netværksgrupper: 

·       Stille rammer til rådighed for dannelse af netværksgrupper (ex. Hjemmeside, 

      kontaktoplysninger mm.) 2025-28

·       Emner netværksgrupper ex. kunne arbejde med: 

a.     Skabe overblik over hele amputationsforløbet. 

b.     Protesevurderingsskema. 

c.     Sektorovergang. 

d.     Revison af NKRA. 

e.     IKA forløbsbeskrivelse proteseforsyning

f.      Optimering af evidens, 

g.     kompressionstilbud. 

h.     Kvalificerede træningstilbud i genoptræningsfase + sekundært i livet.