Foreningen

Foreningen Amputations Rehabilitering Danmark, forkortet ARD, er stiftet som et non-profit almennyttig fagligt selskab.

Hvem er vi?

Foreningen består af en bred række af faggrupper der alle spiller en direkte rolle omkring rehabilitering af mennesker der har fået foretaget amputation af ekstremiteter. Foreningen er på nuværende tidspunkt repræsenteret af følgende faggrupper.

- Læger

- Fysioterapeuter

- Ergoterapeuter

- Bandagister

- Sygeplejesker


Foreningens formål er:

 - at  løfte kvaliteten og skabe fælles faglighed omkring rehabiliteringen i forbindelse med amputation af ekstremiteter. Der vil løbende blive afholdt lokale og nationale temadage og konferencer herom.

 - at  fremme og støtte uddannelse og forskning inden for amputations rehabilitering, samt fremme national ensretning af behandlingstilbud.

 - at arbejde aktivt for at fremme det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsfaglige der har del i amputations rehabilitering.