Generalforsamling i ARD

Amputations Rehabilitering Danmark afholder generalforsamling tirsdag d. 18. juni i forbindelse med ARD konferencen på Musholm. 

Senest 3 uger inden generalforsamlingen vil dagsordenen blive offentliggjort på hjemmesiden og sendt direkte til medlemmerne via mail. 

 

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 15. maj via info@amputationsrehabilitering.dk


Vi ser frem til at se jer på generalforsamlingen.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen